Alles straalt constant een thermische energie uit naar de omgeving in de vorm van (voor het blote oog) onzichtbare infrarode stralingsenergie. Met behulp van een warmtebeeld camera zijn wij in staat deze infrarood straling zichtbaar te maken. Hierbij worden dan foto's of video's gemaakt waarbij de temperaturen worden verdeelt over een kleurenschaal.

ThermografieThermografie: 'Maak het onzichtbare zichtbaar zonder destructief onderzoek'

Toepassingen van thermografie

Wij voeren veelal bouwkundige infrarood thermografie uit voor gebouwen (bestaand en nieuwbouw), hierbij onderzoeken wij;

 • Warmteverlies bij ontbrekende of slecht aangebrachte isolatie
 • Warmteverlies door oude verzakte isolatie
 • Warmteverlies als gevolg van koudebruggen
 • Warmteverlies door luchtlekkage in de buitenschil (eventueel i.c.m. Blowerdoortest)

Daarnaast wordt infrarood thermografie ook voor ander doeleinden ingezet:

 • Binnenklimaatproblemen
 • Vochtproblemen
 • Lekkageonderzoek
 • Controlewerking installaties (bijv. vloerverwarming)

Het grootste voordeel van thermografie is dat dit contactloos wordt uitgevoerd.

Thermografie contactloos uitgevoerd

Gecertificeerde thermografen

Van groot belang bij thermografie is de bekwaamheid van de inspecteur (thermograaf). Wij hebben twee gecertificeerde thermografen werkzaam, welke in het bezit zijn van een ASNT Level 1 certificaat.

Condities voor een thermofrafisch onderzoek

Zeer belangrijk bij een thermografisch onderzoek is het temperatuurverschil. Hiervoor houden wij de atmosferische condities aan zoals omschreven in de NEN-EN 13187 voor bouwkundige Infrarood thermografie:

 • Minimaal 10K verschil over de constructie (binnen 20 ̊C en buiten 10 ̊C). Hoe groter het temperatuurschil is hoe makkelijker gebreken te constateren zijn. Dit houdt in dat bouwkundige thermografie ook alleen in het stookseizoen kan worden uitgevoerd i.v.m. de benodigde temperatuurverschillen.
 • Geen neerslag.
 • Windkracht ≤ 3 Bft.
 • Geen zonstraling op de te onderzoeken constructies.

Meer informatie

Meer informatie over thermografie? Neem contact met ons op.

Wet Kwaliteitsborging

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon: 0593 - 541026
of e-mail: info@kwaliteitborg.nl