Mensen brengen veel van hun tijd in gebouwen door. De kwaliteit van het binnenmilieu (klimaat) is dan ook vaak bepalend voor het ontstaan van eventuele gezondheidsklachten.

Hierbij spelen factoren zoals de bouwtechnische en installatietechnische kwaliteiten, het beheer en het onderhoud van de ruimten een belangrijke rol. Maar ook de aanwezigheid van meerdere mensen of machines kunnen van invloed zijn op dit milieu. De meeste binnenmilieu klachten komen voor op kantoren en scholen.

Binnenmilieu van een gebouw in kaart met een klimaatmeting

Met een klimaatmeting wordt het binnenmilieu van een gebouw in kaart te gebracht. Deze klimaatmeting wordt tevens gebruikt als onderlegger voor het advies. Bij de uitvoering van een klimaatmeting wordt gebruik gemaakt van diverse meetinstrumenten om de bron van het probleem te achterhalen. De volgende onderdelen kunnen gemeten worden:

  • Temperatuur (°C/F)
  • Luchtvochtigheid (Rv)
  • Koolstofdioxide (CO2
  • Luchtsnelheid (m/s)
  • Luchthoeveelheid (m3/h)

Toepassing dataloggers bij klimaatmeting

Ook is het mogelijk om diverse eigenschappen van het binnenmilieu te meten over een bepaalde periode. Bij deze monitoring van het binnenklimaat wordt gebruik gemaakt van dataloggers. De duur van een monitoring is afhankelijk van de wens van de opdrachtgever, dit kan verschillen van één week tot wel 1 jaar. Hierdoor hoeft een advies niet op een momentopname te worden gebaseerd.

Meer informatie?

Meer informatie over klimaatmetingen? Neem contact met ons op.

 

Wet Kwaliteitsborging

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon: 0593 - 541026
of e-mail: info@kwaliteitborg.nl