De op deze website getoonde informatie is door Invent met zorg samengesteld. Invent spant zich in om de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Aan de juistheid van de gegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Invent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website aangeboden informatie.

Invent sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Invent is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.

Verwijzingen naar andere websites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Invent is uiterst selectief ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, maar kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten, diensten of informatie die daarop worden aangeboden.

U zult Invent en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen in welke vorm dan ook.

Wet Kwaliteitsborging

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon: 0593 - 541026
of e-mail: info@kwaliteitborg.nl