In 2023 treden de Omgevingswet en de wet Kwaliteitsborging voor bouwen in werking. Heeft u plannen om in 2023 te gaan bouwen of verbouwen dan leest u hier welke stappen u moet nemen voordat u kunt starten met de bouw.

Stappenplan kleine aannemers en consumenten

  • Stap 1: u gaat op zoek naar een architect, adviseur of aannemer om samen uw bouwplannen uit te voeren. Hierbij is het van belang dat u eerst nagaat om u een omgevingsvergunning nodig heeft om uw bouwplannen te realiseren. Dit kunt u nazien via de website van Omgevingsloket.nl.
  • Stap 2: indien u een vergunning nodig heeft dan moet u aangeven hoe uw bouwplan eruitziet en waar u het bouwwerk voor wilt gebruiken. Vervolgens toetst de gemeente uw plannen aan het omgevingsplan en beoordeelt of het binnen de omgeving past. 
  • Stap 3: wanneer het bouwplan valt onder gevolgklasse 1 dan moet u voordat u start met de bouw een onafhankelijke kwaliteitsborger inschakelen. De kwaliteitsborger wordt onder de nieuwe wetgeving toegevoegd in het bouwproces. Deze kwaliteitborger kijkt of uw bouwplan voldoet aan de regels en brengt in kaart wat de risico's zijn en welke maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat het bouwplan uiteindelijk voldoet. De controlemaatregelen worden vastgelegd in een zogeheten borgingsplan. Dit plan moet ook worden doorgegeven aan de gemeente, wanneer uw architect, adviseur of aannemer een bouwmelding doorgeeft. Hierbij moet ook worden aangegeven dat een kwaliteitborger is gecontracteerd. U kunt een kwaliteitborger vinden via Omgevingsloket.nl. Let op: bouwmelding moet uiterlijk binnen vier weken voor aanvang van de bouw bij de gemeente liggen. Gedurende de bouw komt kwalititeiborger langs om controles uit te voeren. 
  • Stap 4: wanneer het bouwproject gereed is, stelt de kwaliteitsborger een verklaring op, mits is voldaan aan de regels. Deze verklaring stuurt u samen met het dossier, dat u van de aannemer ontvangt, op naar de gemeente.

  • Stap 5: twee weken na de melding aan de gemeente mag u het nieuwe project in gebruik nemen. 

Bekijk hier de video

 20220607 video stappenplan

Bron: Rijksoverheid.nl

 

Wet Kwaliteitsborging

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon: 0593 - 541026
of e-mail: info@kwaliteitborg.nl