Halverwege april 2022 heeft Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimte Ordening het zogeheten ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 voor de Omgevingswet aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

Proefprojecten uitvoeren tot inwerkingtreding Wkb

De Wet Kwaliteitsborging voor bouwen treedt tegelijk inwerking met de Omgevingswet. Zodra de Omgevingswet in werking is getreden dan is het mogelijk om bouwactiviteiten onder de Wkb uit te kunnen voeren. Tot die tijd is het raadzaam om ervaring op de te doen via proefprojecten of ambassadeursnetwerken. Een ambassadeursnetwerk betstaat uit:

  • Ambassadeursgemeente
  • Aantal omringende gemeenten
  • Aannemers
  • Kwaliteitsborgers

Meer weten over het Ambassadeursnetwerk? Dan verwijzen we u graag naar de website van Stichting Ibk

Bron: Stichting Ibk

20220421 stap dichterbij wkb

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de Wkb, neem dan verblijvend contact met ons op.

Wet Kwaliteitsborging

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon: 0593 - 541026
of e-mail: info@kwaliteitborg.nl