Wanneer de Wkb inwerking treedt dan worden er vijf veranderingen doorgevoerd in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Hieraan liggen een tweetal belangrijke doelen ten grondslag. Ten eerste is het doel gesteld om met deze wijzigingen te bewerkstelligen dat de kwaliteit van bouwwerken wordt vergroot. 

Ten tweede wordt door de wijziging de positie van de opdrachtgever verstrekt. Concreet hebben de veranderingen betrekking op de onderstaande vijf punten:

  • Uitbreiding van de aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering (art. 7:758 lid 4 BW);
  • Aanvulling van de waarschuwingsplicht van de aannemer (art. 7:754 lid 2 BW);
  • Introductie van een dossier dat bij oplevering wordt verstrekt aan de opdrachtgever (art. 7:757a BW);
  • Informatieplicht van de aannemer aan de consument- opdrachtgever over zekerheden en garanties (art. 7:765a BW) en;
  • Informatieplicht van de aannemer over de opschortingsbevoegdheid van de consument-opdrachtgever bij nieuwbouwwoningen (art. 7:768 BW).

20220414 Kwaliteitborg veranderingen

In de brochure ‘de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen; Veranderingen Burgerlijk Wetboek in de praktijk’ kunt u terug lezen welke gevolgen de veranderingen in de praktijk met zich mee brengt. Dit wordt uiteen gezet aan de hand van praktische voorbeelden, waarbij een vraagstelling per wijziging is geformuleerd. Vervolgens wordt deze kort onderbouwt vanuit de huidige wetgeving en de nieuwe situatie. Hierdoor worden de verschillen duidelijk inzichtelijk gemaakt. 

Bron: Stichtingibk

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de Wkb, neem dan verblijvend contact met ons op.

Wet Kwaliteitsborging

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon: 0593 - 541026
of e-mail: info@kwaliteitborg.nl