Op 1 februari 2022 heeft minister Hugo de Jonge gesproken met de Eerste Kamer commissie van onder andere BZK. In dit gesprek gaf hij aan dat, na diverse gesprekken met medeoverheden en experts, hij het niet raadzaam achtte om per 1 juli 2022 de Omgevingswet en dus de Wkb in te voeren.

Aanvankelijk wilde Hugo de Jonge de invoering op 1 juli 2022 aanhouden, hiermee breekt hij de lijn die zijn voorgangster minister Kajsa Ollongren had uitgezet. Door een sterke lobby van partijen, die verantwoordelijk zijn voor de software DSO en het nieuwe omgevingsloket, heeft de minister doen besluiten om de wet uit te stellen met minimaal een half jaar. Waarbij hij benadrukte het belang voorop te stellen als het gaat om de dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Deze mag volgens hem niet in geding komen. Ook moet de gebiedsontwikkeling ongehinderd zijn doorgang krijgen.

20220202 uitstel wetgeving

Beoogde invoeringsdatum

In de aankomende periode zal Hugo de Jonge een besluit nemen over de beoogde invoeringsdatum. Zoals het nu lijkt is dit 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. Wanneer dit duidelijk is, wordt het ontwerp van het Koninklijk Besluit (KB) aangeboden aan beide Kamers.

Bron: Rowiq Advies

Wet Kwaliteitsborging

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon: 0593 - 541026
of e-mail: info@kwaliteitborg.nl