In de Wkb is geregeld dat de aannemer, informatie vastlegt gedurende de bouw. Wanneer de bouw is afgerond wordt deze informatie overhandigd aan de opdrachtgever. Deze set van informatie vormt het consumentdossier, welke aan specifieke voorwaarden moet voldoen.

Wat is vastgelegd in de wet?

Het Consumentendossier wordt opgenomen in artikel 7:757a van het Burgerlijk Wetboek, welke terug te lezen is onder ‘aanneming van werk’. Hierin is beschreven welke (contractuele) afspraken de opdrachtgever en opdrachtnemer hebben gemaakt. Het Consumentendossier moet na afloop van het bouwproject overgedragen worden aan de opdrachtgever. Hierin kan de opdrachtgever terug lezen dat het bouwwerk volgens de regels is gebouwd. Tevens wordt hierin de garantiebepalingen en informatie voor gebruik en onderhoud aan toegevoegd.

20211125 dossiervorming

Wanneer een Consumentendossier aanleggen?

Het Consumentendossier is onderdeel van een aanneming van een werk. Het dossier is niet gekoppeld aan een specifieke gevolgklasse, maar aan alle bouwactiviteiten die de opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen. Hierbij is het zogeheten ‘regelend recht’ van toepassing’. Dit houdt in dat artikel 757a van toepassing is op een overeenkomst, tenzij de opdrachtgever en opdrachtnemer samen andere afspraken in het contract zijn overeengekomen. Oftewel een Consumentendossier is niet verplicht. Regelt de opdrachtgever niks dan dient deze zich te conformeren aan de voorwaarden beschreven in artikel 757a. Voor het opstellen van een Consumentendossier komt er een zogeheten overgangsrecht, schrijft Minister Ollongren. Hierin staat beschreven dat een Consumentendossier nog niet nodig is voor 1 januari 2023. Lees hier meer over de motivatie van de overgangsregeling (bron overgangsrecht Aannemer).

Bron arikel: Stichting IBK

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het Consumentendossier, neem dan verblijvend contact met ons op.

Wet Kwaliteitsborging

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon: 0593 - 541026
of e-mail: info@kwaliteitborg.nl