De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen wordt in eerste instantie toegepast bij bouwwerken en uitbreidingen aan bouwwerken die bij invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen onder gevolgklasse 1 vallen. 

Meest voorkomende voorbeelden Gevolgklasse 1

In dit artikel lichten we de meest voorkomende voorbeelden uit, die vallen onder gevolgklasse 1.

 1. Grondgebonden woningen. Het maakt geen verschil of de woning 2, 3 of meer bouwlagen heeft. 
 2. Aanbrengen van een balkon aan een grondgebonden woning
 3. Uitbouwen van een uitbouw met dakterras aan een grondgebondenwoning
 4. Aanbrengen van een kap op een uitbouw van een grondgebondenwoning
 5. Optrekken van een achtergevel van een grondgebondenwoning
 6. Aanbrengen van een nokverhoging op een grondgebondenwoning
 7. Industriefunctie, wanneer deze niet meldingsplichtig is op brandveilig gebruik, niet milieu-vergunningplichtig is en er geen gelijk waardigheid wordt toegepast op brandveiligheid en
  constructieve veiligheid. Hieronder valt ook een agrarisch bedrijf
 8. Wanneer binnen of aan de industriefunctie een kantoor zit
 9. Drijvende woning of woonboot
 10. Recreatiewoning, wanneer deze grondgebonden is en geen deel uitmaakt van een logiesgebouw
 11. Brug bestemd voor langzaam verkeer met een maximaal te overbruggen afstand van niet meer dan 20 meter en welke niet is gelegen boven een rijks- of provinciale weg
 12. Kunstwerk hoger dan 5 meter en lager dan 20 meter
 13. Infrastructureel werk, zoals een geluidsscherm hoger dan 5 meter en lager dan 20 meter
 14. Bijbehorend bouwwerk met een nevengebruiksfunctie, zoals een opslagruimte bij of aan een winkelfunctie of een berging bij een schoolfunctie of
  andere functie die niet binnen gevolgklasse

 

20210929 plattegrond

Bron: wkb-voorbeelden-gevolgklasse-1, VNG

Wet Kwaliteitsborging

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon: 0593 - 541026
of e-mail: info@kwaliteitborg.nl