Met de komst van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen veranderen er twee belangrijke zaken als het gaat om vergunningsplicht bij een bouwactiviteit.

Met de komst van deze nieuwe wetgeving veranderen er twee belangrijke zaken als het gaat om de vergunningplicht bij een bouwactiviteit:

  • De huidige omgevingsvergunning voor het bouwen wordt geknipt in een (technische) bouwactiviteit en een omgevingsplanactiviteit.
  • Voor technische bouwactiviteiten vallend onder gevolgklasse 1 gaat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gelden en moet een kwaliteitsborger worden ingeschakeld en geldt een meldingsplicht.

20210916 afb tweeling

Toelichting tweedeling 

Technische bouwactiviteiten kunnen vergunningplichtig, meldingsplichtig of vergunningvrij zijn. De vergunningplicht voor de technische bouwactiviteit is landelijk vastgelegd. Bouwwerken die vallen onder gevolgklasse 1 zijn meldingsplichting. 

Voor de omgevingsplanactiviteit geldt voor een aantal kleine verbouwactiviteiten landelijk is geregeld dat er geen vergunning nodig is. Voor overige bouw- en verbouwactiviteiten kan een gemeente zelf bepalen welke gevallen
vergunningsvrij zijn. De gemeente kan ook bepalen dat er geen vergunning nodig is, maar met een melding kan worden volstaan. Wat moet worden aangeleverd voor de vergunning of de melding wordt vastgelegd in het omgevingsplan. Een kwaliteitsborger is voor een vergunning of melding omgevingsplanactiviteit in ieder geval niet nodig.

De ‘knip’ en de introductie van kwaliteitsborging maakt dat een eventuele vergunning of meldingsplicht bij verbouw en renovatie afhankelijk is van de specifieke werkzaamheden die worden uitgevoerd.

Welke omgevingsplanactiviteiten zijn vergunningvrij?

Voor de omgevingsplanactiviteit geldt dat voor een aantal kleine bouwactiviteiten landelijk is geregeld dat er een geen vergunning nodig is, denk hierbij aan het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak, plaatsen van zonnepanelen, aanbrengen van zonwering. Daarnaast kunnen gemeenten zelf bepalen welke overige bouw- en verbouwactiviteiten vergunningsvrij zijn. Ook kan de gemeente bepalen dat er geen vergunning nodig is. In dit geval kan een melding volstaan. Welke informatie aangeleverd moet worden voor vergunning over de melding wordt vastgelegd in het omgevingsplan. Indien er alleen een melding of vergunning van kracht is dan hoeft er geen kwaliteitsborger worden ingeschakeld. 

Controle via omgevingsloket.nl

Indien uw bouw of verbouwplannen heeft, is het raadzaam om na de invoering van de Omgevingswet te controleren via Omgevingsloket.nl welke meldingen en vergunningen eventueel nodig zijn. De volgende stappen moeten dan doorlopen worden: 

Omgevingsplanactiviteit

  1. Is de activiteit in het Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving) opgenomen als vergunningvrije omgevingsplanactiviteit dan is geen vergunning of melding voor dit onderdeel nodig.
  2. Is de activiteit niet in het Bbl opgenomen controleer dan in het omgevingsplan of er voor de bouwactiviteit een melding of vergunning nodig is.
  3. Vraag een vergunning aan of doe een melding via het Omgevingsloket. De informatie die daarvoor aangeleverd moet worden is te vinden in het omgevingsplan.


Technische bouwactiviteit

  1. Kijk in het Bbl of de bouwactiviteit vergunningplicht is. Is dit het geval dan moet een vergunning voor de technische bouwactiviteit worden aangevraagd bij de gemeente.
  2. Is de activiteit op grond van het Bbl niet vergunningplichtig, controleer dan of de activiteit valt onder gevolgklasse 1. Is dit het geval dan moet voor de activiteit een kwaliteitsborger worden ingeschakeld en moet een bouwmelding worden gedaan.
  3. Is er geen vergunning nodig en valt de activiteit niet onder gevolgklasse 1, dan is de technische bouwactiviteit vergunning- en meldingvrij.


Bron
:factsheet kwaliteitborging bij verbouw en renovatie - gepubliceerd door Stichting IBK 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de uitvoering van pilotprojecten of proefprojecten om ervaring op te doen ten behoeve van de Wet Kwaliteitsborging, neem dan vrijblijvend contact op.

Wet Kwaliteitsborging

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon: 0593 - 541026
of e-mail: info@kwaliteitborg.nl