De kwaliteitsborger controleert of de bouwactiviteit voldoet aan de bouwtechnische regels voor en tijdens de bouw en voor de gereedmelding van het opgeleverde bouwwerk.

Wie schakelt de kwaliteitsborger in?

De opdrachtgever ofwel de initiatiefnemer moet voor de bouw aanvangt een onafhankelijke kwaliteitsborger inschakelen. De kwaliteitsborger mag volgens het ontwerpbesluit niet betrokken zijn bij de volgende fases in het bouwproces:

  • Ontwerp
  • Advisering
  • Financiering
  • Productie
  • Levering 
  • Installatie
  • Bouw 
  • Inkoop

Hoe wordt er gecontroleerd?

De kwaliteitsborger controleert de bouwactiviteiten aan de hand van een instrument voor kwaliteitsborging. De kwaliteitsborger mag het instrument voor kwaliteitsborging alleen met toestemming van de instrumentaanbieder toepassen, hij moet voor dit instrument gecertificeerd zijn. Indien hij of zij voldoet aan de strikte voorwaarden aangaande deskundigheid en onafhankelijkheid. 

20210701 checklist

Wie is toezichthouder?

De instrumentaanbieder controleert steekproefsgewijs of de kwaliteitsborger zijn werkzaamheden uitvoert volgens de vastgestelde richtlijnen. Wanneer de onafhankelijkheid in het geding komt dan heeft de instrumentaanbieder de bevoegdheid om in te grijpen. De instrumentaanbieder kan de kwaliteitsborger waarschuwen of schorsen. 

Bron: Rijksoverheid

Wet Kwaliteitsborging

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon: 0593 - 541026
of e-mail: info@kwaliteitborg.nl