Hoe zit het nu precies als het gaat om de verhouding tussen de risicoanalyse en het borgingsplan. Wij zetten het in dit artikel kort voor u uiteen. 

Wat wordt vastgelegd in borgingsplan

Het borgingsplan heeft betrekking op een bouwproject. Een borgingsplan beschrijft concreet welke werkzaamheden in het kader van de kwaliteitsborging op welke momenten moet worden uitgevoerd op basis van een risicoanalyse van het betreffende bouwplan. In het borgingsplan wordt beschreven hoe de risico's kunnen worden beheerst en welke maatregelen er getroffen kunnen worden. Hierbij wordt extra aandacht besteedt aan de onderdelen die aan het zicht worden onttrokken. 

Inspectiepunten en controlemomenten

De inspectiepunten en controlemomenten in het borgingsplan moeten zijn gebaseerd op de risico's die met het ontwerp en uitvoering van het bouwplan samenhangen zoals: 

  • Type bouwwerk
  • Gekozen bouwwijze
  • Lokale omstandigheden

20210701 Kwaliteitborg risicos

Eerst risico's in kaart

Het is noodzakelijk om eerst de risico's te beoordelen van een bouw. Vervolgens is het mogelijk om het in borgingsplan in te gaan op de te treffen maatregelen om risico's te mijden of te beperken. Wanneer de risico's niet bekend zijn heeft het geen nut om de te nemen maatregelen te beschrijven in een borgingsplan. Zowel de risicobeoordeling als het borgingsplan moet bij de bouwmelding verstrekt worden aan de gemeente. 

Bron: Rijksoverheid

Wet Kwaliteitsborging

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon: 0593 - 541026
of e-mail: info@kwaliteitborg.nl