De Wet Kwaliteitsborging wordt mogelijk voor gevolgklasse 1 gefaseerd ingevoerd en wordt tijdelijk beperkt tot nieuwbouw. Minister Ollongren heeft dit onlangs benoemd als optie.

Verbouwingen mogelijk half jaar uitgesteld 

De Wkb gaat voor verbouwingen mogelijk een half jaar later in dan gepland. In een brief van 22 juni geeft minister Ollongren antwoord op uiteenlopende vragen vanuit de leden van PvdA, CDA en VVD-fracties, waarbij de leden van GroenLinks, SP en PVV-fracties zich hebben aangesloten. Het belangrijkste nieuws was dat de wet mogelijk gefaseerd wordt uitgevoerd. Uiterlijk een half jaar voor intreding van de wet, wordt dit bekend gemaakt. 

Motivatie gefaseerde invoering Wkb

De motivatie die wordt aangedragen om de wet gefaseerd in te voeren is dat er op dit moment ca. 200 personen werkzaam zijn bij betreffende kwaliteitsborgers. De Vereniging kwaliteitsborging Nederland (VKBN) heeft aangegeven dat er circa 850 personen nodig zijn voor de uitvoering van kwaltieitsborging voor bouwwerken onder gevolgklasse 1. De VKBN verwacht dat dit aantal haalbaar moet zijn. Onder meer omdat na invoering van de Wkb de nu door gemeenten ingehuurde capaciteit voor plantoetsing en toezicht beschikbaar komt voor markt. Om dit te kunnen borgen worden acties uitgezet als het opzetten van opleidingen en bijscholing. 

20210701 Kwaliteitborg

Bron: Rijksoverheid

Wet Kwaliteitsborging

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon: 0593 - 541026
of e-mail: info@kwaliteitborg.nl