Op 1 juli 2022 treden de Omgevingswet en de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. De Rijksoverheid heeft via een video kort de nemen stappen uiteen gezet. 

Hieronder zetten we de belangrijkste te nemen stappen voor u op een rij, die van toepassing zijn voor de consument, zodra een verbouw- of nieuwbouwproject wordt gestart.

  • Stap 1: u zoekt een architect, adviseur of aannemer, waarmee u samen de bouwplannen kunt uitvoeren. Gedurende deze stap kunt u via Omgevingsloket.nl controleren of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw bouwplan. Via het Omgevingsloket wordt per vergunning aan gegeven voor welke werkzaamheden u een aanvraag kunt indienen.
  • Stap 2: indien u een vergunning nodig heeft dan moet u specificeren hoe uw plannen eruit komen te zien en waar u het uiteindelijke bouwwerk voor wilt gebruiken. De gemeente toetst vervolgens uw bouwplannen.
  • Stap 3: indien uw bouwplan valt onder gevolgklasse 1 (woningen, verbouw of nieuwbouw) dan zult u een onafhankelijke kwaliteitsborger moeten benaderen. Deze kwaliteitsborger kijkt of uw bouwplan voldoet aan alle regels en legt de risico's vast in een borgingsplan. Met dit plan moet u via het Omgevingsloket.nl een bouwmelding indienen bij de gemeente. De bouwmelding moet uiterlijk 4 weken voordat u met de bouw start bij de gemeente binnen zijn.
  • Stap 4: wanneer het bouwproject gereed is en aan de regels voldoet, stelt de kwaliteitsborger een verklaring op. Deze verklaring dient met het dossier dat de aannemer heeft opgesteld ingediend te worden bij de gemeente. De zogeheten 'gereedmelding'.
  • Stap 5: twee weken na deze melding mag de woning of gebouw in gebruik genomen worden.

Bekijk hier de video, welke is opgesteld door de Rijksoverheid. Note: in de video wordt 1 januari 2022 nog genoemd als invoeringsdatum Wkb. Op 27 mei 2021 is bekend gemaakt dat de nieuwe invoeringsdatum 1 juli 2022 wordt, lees hier meer.

NOTE: De animatie gaat uit van de situatie na invoering van de wet. De informatie waar naar wordt verwezen op het Omgevingsloket zal dan ook dan pas daar te vinden zijn.

 

Wet Kwaliteitsborging

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon: 0593 - 541026
of e-mail: info@kwaliteitborg.nl