Wanneer de Wet Kwaliteitsborging van kracht is, moet de aannemer op grond van de nieuwe regels in het Burgerlijk wetboek een consumentendossier ofwel een opleverdossier aanleveren bij de opdrachtgever. 

Welke informatie staat in het consumentendossier?

De wet geeft aan dat het dossier informatie moet bevatten, waaruit blijkt dat het bouwwerk aan alle contractuele eisen voldoet. Het dossier bevat in ieder geval de ‘As-built’ tekeningen en berekeningen van het bouwwerk. Ook informatie over de gebruiksfuncties en de gebruikte materialen mag hieraan niet ontbreken. Concreet bevat het consumentendossier:

  • Tekeningen en berekeningen over het tot stand gebrachte bouwwerk en de bijbehorende installaties (as-build tekeningen)
  • Beschrijving van toegepaste materialen en installaties
  • Gebruiksfuncties van het bouwwerk, dit betreft gegevens en documentatie die nodig zijn voor het gebruik en onderhoud van het bouwwerk

Wat er exact in het dossier moet zitten, regelt de wet niet. Daarom is het van belang dat contractpartijen dit onderling vooraf afstemmen en vastleggen.

20210324 spelregels consumentendossier

Is een consumentendossier verplicht?

Bij het consumentendossier is sprake van privaatrecht en bovendien geen dwingend recht. Oftewel er mag van afgeweken worden, wanneer partijen dat overeenkomen. Concreet houdt dit in, dat wanneer de opdrachtgever geen prijs stelt op een consumentendossier, de aannemer dit ook niet hoeft te leveren. Het is in dit geval wél belangrijk dat dergelijke afspraken schriftelijk worden vastgelegd.

Wet Kwaliteitsborging

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon: 0593 - 541026
of e-mail: info@kwaliteitborg.nl