Op 1 juli 2022 gaat de Wet Kwaliteitsborging van kracht. Door de invoering van deze wet gaan tal van dingen veranderen voorafgaand en gedurende het bouwproces. Zo wordt de borging van de kwaliteit van de bouw uitgevoerd door marktpartijen en wordt kwaliteitsborging gereguleerd via wettelijke eisen.

De wet is in mei 2021 onder meer nog een jaar uitgesteld om ervaring op te doen via proefprojecten.

Consequenties proces

De consequenties in het bouwproces worden hieronder schematisch weergegeven.

20210324 rol kwaliteitborger
Door het uitvoeren van proefprojecten, kunt u het proces doorlopen en vaststellen waar de knelpunten liggen. Hiermee bereidt u zich voor op de nieuwe wetgeving en komt u vanaf 1 juli 2022 niet voor verrassingen te staan. De Wkb is in eerste instantie van toepassing op Gevolgklasse 1. Dit zijn:

 • Grondgebonden eengezinswoningen, inclusief nevenfuncties
 • Woonboten
 • Vakantiewoningen
 • Industriegebouwen van maximaal twee woonlagen
 • Kleine fiets- en voetgangersbruggen
 • Overige bouwwerken geen gebouw tot maximaal 20 meter hoog

Voorbeelden gevolgklasse 1

De VNG heeft een informatieblad laten opstellenen, welke verduidelijkt welke bouw- en verbouwactiviteiten vallen onder gevolgklasse 1. Bekijk hier het informatieblad van de VNG. 

Voordelen opstarten proefprojecten

Wanneer u een proefproject start dan doet u:

 • Ervaring op met de aanvraag van een omgevingsactiviteit
 • Ervaring op met het aantoonbaar maken van de kwaliteit van de uitgevoerde bouwwerkzaamheden
 • Krijgt u inzicht welke informatie opgenomen moet worden in het Consumentendossier
 • Ziet u wat de rol is van een kwaliteitsborger voor en tijdens het bouwproces.
 • Kennis op hoe het bouwwerk opgeleverd moet worden onder de nieuwe wetgeving.

Wet Kwaliteitsborging

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon: 0593 - 541026
of e-mail: info@kwaliteitborg.nl