Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer de Wkb aangenomen. Het hoofddoel is de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht verbeteren door de inschakeling van private kwaliteitsborgers en wordt de aansprakelijkheid van aannemers richting particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid.

20200923 bouwtekening2

De wet gaat gefaseerd in. Er wordt gestart met de eenvoudigere bouwprojecten, daarna volgen de meer complexere bouwprojecten.

Kort gesteld heeft de Wkb drie doelen:

  • Verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit
  • Verbeterde positie van de consument
  • Stimuleren van de kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering

Het bouwproces wordt in tweeën opgeknipt

Om de doelen van de Wkb te bewerkstelligen wordt het proces voor vergunningverlening in tweeën opgeknipt:

  • Het ruimtelijke component (toets aan omgevingsplan en -veiligheid): deze loopt via de gemeente.
  • Het bouwtechnische component: hiervoor wordt de papieren toets op het bouwplan vooraf vervangen door toetsing in de praktijk op het bouwwerk zoals gebouwd. De vergunninghouder is vanaf 1 januari 2022 verplicht een onafhankelijke kwaliteitsborger in te schakelen die tijdens de bouw toetst op conformiteit met de bouwtechnische voorschriften uit het Bouwbesluit. Tevens verklaart de vergunninghouder of de getoetste onderdelen aan de voorschriften voldoen. Dit wordt bij private partijen belegd. Het bouw- en woningtoezicht, zoals gemeenten dat nu uitvoeren, wordt een taak van marktpartijen. Een verklaring van de kwaliteitsborger vindt plaats bij oplevering. Dit is een voorwaarde voor ingebruikname.

De Wkb en de omgevingswet

Tijdens de implementatie van de Wkb wordt zo nauw mogelijk aangesloten op de implementatie van de Omgevingswet. Niet alleen moet de bouwopgave een prominente plaats krijgen in zowel de omgevingsvisie en het omgevingsplan, ook de werkprocessen en het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) moeten aansluiten op de Wkb.

Bron: VNG

Wet Kwaliteitsborging

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon: 0593 - 541026
of e-mail: info@kwaliteitborg.nl