Tijdens de Cobouw Actualiteitendag op 22 september jl. was de boodschap duidelijk. Bereid u maar voor: de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) komt er gewoon op de afgesproken datum.

 20200716 digitaal dossier verkleind

Bart Dunsbergen, projectleider kwaliteitsborging bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties, durft het wel aan om te zeggen dat die wet dan ook écht ingaat. “Mocht het in de knel komen, dan gaan we niet die datum verschuiven.”

Het is het verbeteren van de bouwkwaliteit

Het doel van de wet is duidelijk, namelijk het verbeteren van de bouwkwaliteit. Volgens sprekers die aanwezig waren op deze dag werd aangegeven dat het bouwproces steeds ingewikkelder is geworden. Ook de regelgeivng is complex, er worden steeds meer eisen gesteld aan een bouwwerk. Bij zo’n complex proces kunnen er dingen misgaan. In het huidige stelsel ligt de nadruk op papieren bouwplannen, zoals ze worden ingediend. Maar in het bouwproces gebeurd het met enige regelmaat dat er wijzigingen worden doorgevoerd. Waardoor het bouwwerk afwijkt van de plannen die zijn goedgekeurd. Met het nieuwe stelsel kijken we meer naar de kwaliteit, zoals het wordt opgeleverd, in plaats van de plannen op papier.

De wet wordt niet in één keer ingevoerd. De verschuiving van aansprakelijkheid geldt vanaf 1 januari 2022 (note: de invoeringsdatum is op 27 mei 2021 uitgesteld naar 1 juli 2022) wel voor de gehele bouw, maar alle andere veranderingen gelden in eerste instantie alleen voor projecten binnen Gevolgklasse 1. Vergunningen die worden aangevraagd vanaf die datum vallen dus onder de Wkb.

De veranderingen op een rij

Hieronder volgen puntsgewijs de belangrijkste veranderingen:

  • De gemeente is niet meer de toezichthouder, maar blijft wel handhaven. Daar komt een externe, onafhankelijke kwaliteitsborger voor in de plaats.
  • Vooraf bij de vergunningaanvraag wordt door de kwaliteitsborger een dossier gemaakt. Twee belangrijke documenten daarin zijn de risicobeoordeling en het borgingsplan. Met als gevolg dat vooraf goed nagedacht moet worden over het bouwproces.
  • Een bouwwerk kan pas in gebruik worden genomen wanneer de kwaliteitsborger na de oplevering een verklaring afgeeft dat het bouwwerk aan alle eisen voldoet.
  • De aansprakelijkheid van de aannemer wordt vergroot. Na inwerkingtreding van de Wkb is de aannemer ook aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen.

Samenwerking essentieel in de bouwketen

Hoewel er zorgen zijn over de wet, waren de sprekers vooral enthousiast. Waarbij wordt aangegeven dat samenwerken nog belangrijker wordt. Maar er zijn ook nog veel zorgen en vragen over de wet. In december volgt nog een belangrijk debat in de Tweede Kamer. De wet is nu onder meer uitgesteld omdat het aantal proefprojecten de laag was. Het streven is dat bij ongeveer tien procent van de projecten wordt geoefend met de Wkb, zo staat in het bestuursakkoord. Maar op dit moment ligt het rond de één procent, volgens Esther van Kooten Niekerk, kwartiermaker Wkb bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Ook speelt werkdruk mee. Deze ís momenteel al hoog in de en alles wat nieuw is kost meer tijd. Het is van belang om hierin te verdiepen en tijd hierin te investeren. 

Bron: Cobouw 

 

Wet Kwaliteitsborging

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon: 0593 - 541026
of e-mail: info@kwaliteitborg.nl