Sinds 1 oktober 2019 is de ontwerpversie van de Nationale Praktijk Richtlijn (NPR) 8092 'Consumentendossier' beschikbaar voor raadpleging. Deze richtlijn is opgesteld door de 'Normcommissie Consumentendossier'.

Dit is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK, waarbij is geanticipeerd op de inwerktreding van Wet Kwaliteitsborging voor Bouwen (Wkb). Het ontwerp is bedoeld om aannemers een handreiking te geven om een digitaal Consumentendossier aan te leggen. Dit dossier moet de aannemer onder de nieuwe wetgeving verstrekken bij oplevering van de bouw of verbouw aan de opdrachtgever. In de NPR wordt omschreven waar het Digitale Consumentendossier aan moet voldoen. 

Doel Consumentendossier

Ondanks dat nog niet geheel helder is, waaraan het Digitale Consumentendossier inhoudelijk aan moet voldoen, wordt wel aangegeven dat deze digitaal aangeleverd moet worden. Tevens beoogt de NPR richlijn het volgende doel met het Consumentendossier:

  • Aantonen dat de opdrachtgever krijgt wat hij gekocht dan wel afgesproken heeft
  • Bieden van een handleiding om vast te stellen of er goed en deugdelijk werk is geleverd, hierbij moet opgemerkt worden dat deze eis veelal reeds is opgenomen in de (koop-) en aannemingsovereenkomst. De eis die wordt gesteld in de Wkb is dat er wordt voldaan aan de eisen van het Bouwbesluit.
  • Bieden van aanwijzingen voor gebruik en onderhoud
  • Aangeven van punten, waarop te letten bij verbouw en/of renovatie (zoals doorbraken, uit- en opbouwen).

20200716 digitaal dossier verkleind

 Bron:Stichting IBK

Meer informatie?

Wil u meer informatie ontvangen over dit onderwerp neem dan contact op met onze kwaliteitsborgers. Zij vertellen u hier graag meer over.

Wet Kwaliteitsborging

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon: 0593 - 541026
of e-mail: info@kwaliteitborg.nl