Enkele maanden geleden is bekend geworden dat de Omgevingswet is uitgesteld. Deze heeft een sterke onderliggende relatie met Wet kwaliteitsborging (Wkb). Eén van de argumenten is dat hiermee meer ruimte is om ervaring op te doen gedurende proefprojecten, die worden opgestart.

Eerste proefprojecten zijn opgestart onder gevolgklasse 1

In het Bestuursakkoord dat de minister met de Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) heeft gesloten, is de afspraak dat 10% van de bouwprojecten in gevolgklasse 1 moet worden uitgevoerd als proefproject. Hieronder valt bouwen en verbouwen van vergunningplichtige bouwwerken die behoren tot consequence class 1 als, zoals beschreven in de Eurocodes. Met als voorwaarde dat bij gebruik van die bouwwerken geen melding of vergunning brandveilig gebruik nodig is en waarbij de hoogte niet meer is dan 20 meter.

De aankomende anderhalf jaar biedt door het uitstel van Wkb volop kansen om proefprojecten uit te voeren. De eerste proefprojecten, waarbij Kwaliteitborg B.V.  bij betrokken is, zijn opgestart. Binnenkort volgt hierover een update. Ook gaan we ons in de tussentijd verder voorbereiden op de Wkb, waarbij we betrokken partijen uit de bouwketen gaan aanhaken en informeren over kansen en de consequenties die Wkb met zich mee brengt.

20200716 plannen maken wkb verkleind

Bron: KIK en Rowiq

Meer informatie? 

Wil u meer informatie ontvangen over dit onderwerp neem dan contact op met onze kwaliteitsborgers. Zij vertellen u hier graag meer over.

Wet Kwaliteitsborging

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon: 0593 - 541026
of e-mail: info@kwaliteitborg.nl