Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is het bewaken van de kwaliteit van ontwerp en uitvoering, zodat het eindresultaat aan de voorschriften van het Bouwbesluit voldoet.

In de huidige situatie toetst de gemeente bouwplannen vooraf en ziet toe op de uitvoering of deze wordt voldoet aan de verleende vergunning. Dit verandert per 1 januari 2022. Dan dragen partijen in de bouw zelf zorg voor het voldoen van de voorschriften.

Te nemen stappen Omgevingswet en Wkb

In het onderstaande schema worden stappen weergegeven, die partijen die betrokken zijn bij de bouw moeten doorlopen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging. In het schema is uitgegaan van een regulier bouwproject. Hierbij laat de opdrachtgever een ontwerp maken door een adviseur en vervolgens wordt het project aanbesteedt. Indien er bijvoorbeeld sprake is van een bouwteam dan moet men ook dezelfde stappen doorlopen, maar dan zijn worden er mogelijk nog andere partijen betrokken in dit proces.

20200716 schema bouwen onder Wet Kwaliteitsborging

Bron: Rijksoverheid en Stichting IKB

Meer informatie? 

Wil u meer informatie ontvangen over dit onderwerp neem dan contact op met onze kwaliteitsborgers. Zij vertellen u hier graag meer over.

Wet Kwaliteitsborging

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon: 0593 - 541026
of e-mail: info@kwaliteitborg.nl