Vanaf 1 januari 2022 wordt bouwen anders. Alles moet u gaan vastleggen, documenteren, oftewel de kwaliteit aantonen. Per 1 januari 2022 verandert het stelsel van toezicht en kwaliteitsborging in de bouw.

 Als alles goed gaat geldt vanaf dan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, afgekort de Wkb. De wet heeft gevolgen voor iedereen die in de bouw werkt. Het is de bedoeling dat de Wkb de bouwkwaliteit een impuls geeft en dat opdrachtgevers makkelijker met bouwfouten terecht kunnen bij de makers van die fouten.

Aan de hand van verschillende dossiers dienen bouwers inzichtelijk te maken hoe ze een woning, bedrijfspand of overig bouwwerk hebben gebouwd. Dit gebeurd d.m.v. het vastleggen van foto’s, informatie, rekeningen en tekeningen. Bovendien worden de aansprakelijkheidsregels anders.

Dit alles wordt getoetst met een instrument dat is goedgekeurd door een Toelatingsorganisatie van het Rijk.

In eerste instantie is de Wkb alleen van toepassing voor de minst risicovolle gebouwen, die vallen onder gevolgklasse 1. Het betreft de volgende bouwwerken:

  • Grondgebonden woningen
  • Woonboten
  • Fiets- en voetgangerstunnels
  • Bouwwerken tot 20 meter hoog
  • Bedrijfspanden maximaal 2 verdiepingen, loods met kleine kantoren
  • Alle vergunning plichtige verbouw

In de sector is iedereen het er al jaren over eens dat het beter kan. Toch heeft het vrij lang geduurd voor er overeenstemming was en de wet uiteindelijk op 14 mei 2019 in de Eerste Kamer werd aangenomen.

Verschillende waarborginstanties en keurmerkorganisaties, zoals KOMO, SKW, Woningborg, hebben al instrumenten ontwikkeld voor de kwaliteitssystemen. Die systemen moeten in de praktijk nog worden getest.

Wet Kwaliteitsborging

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon: 0593 - 541026
of e-mail: info@kwaliteitborg.nl