De VVD heeft recent een aantal vragen voorgelegd aan minister Ollongren in verband met een dreigend tekort aan bouwvakkers.

Een van deze vragen was:

Bent u van mening dat het tekort aan bouwvakkers niet ten koste mag gaan van
de kwantiteit van de bouw, en ook vooral niet van de kwaliteit? Hoe gaat u dat
voorkomen?

Het antwoord van de minister was als volgt:

De kwantitatieve behoefte aan woningbouw kent grote regionale verschillen. In de
grote stedelijke regio’s waar het woningtekort het meest dringend is, vind ik het
van groot belang om betrokken partijen te helpen de woningbouw te versnellen.
Daarom ben ik in gesprek met stakeholders over de specifieke kansen en
belemmeringen op regionaal niveau. Op basis van deze gesprekken wil ik komen
tot afspraken over de concrete acties die nodig zijn om de woningbouw te
versnellen, en wie daarbij welke verantwoordelijkheid heeft. Indien een tekort aan
bouwvakkers inderdaad een cruciaal knelpunt blijkt te zijn om voldoende te
bouwen in de kraptegebieden, ligt zoals gezegd de primaire verantwoordelijkheid
om voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken bij de bouwbedrijven zelf.
In dat geval zal ik ook over de aanpak van deze tekorten in gesprek gaan met de
bouwbedrijven.

Verdere verbetering van de kwaliteit in de bouw is al langer een punt van
aandacht van het kabinet. Om die reden ligt momenteel het wetsvoorstel
kwaliteitsborging voor het bouwen bij de Eerste Kamer. Ik bezie thans op welke
wijze de behandeling van dit wetsvoorstel kan worden hervat. Het beoogde stelsel
van kwaliteitsborging vervangt het huidige stelsel waarbij de nadruk naar het
oordeel van het kabinet te veel ligt op het toetsen van de bouwplannen op papier.
In het nieuwe stelsel komt de nadruk meer te liggen op de toets van het gerede
bouwwerk. Hiermee krijgen bouwbedrijven een stevige prikkel om, ook in tijden
van krapte op de arbeidsmarkt, kwalitatief goed te blijven bouwen. Gemeenten en
private partijen voeren overleg om te komen tot afspraken om ook de komende
tijd, in afwachting van het voorziene stelsel, de kwaliteit van bouwwerken te
kunnen blijven borgen.


De volledige brief met vragen en antwoorden kunt u hier bekijken.

Bron: Rijksoverheid

Wet Kwaliteitsborging

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon: 0593 - 541026
of e-mail: info@kwaliteitborg.nl